Dàn Xe BoomLift GROVE – AMZ131XT chiều cao làm việc 42m và Genie S85 chiều cao làm việc 28m phục vụ tại nhà máy samsung Bắc Ninh

Bài viết liên quan